Kurumsal

Ordu Tekstil; hedef ve ilkeleri doğrultusunda çalışanlarının verimliliğini, motivasyonunu ve mutluluğunu arttırmak için İnsan Kaynakları Politikalarını uygular. İnsan Kaynakları Politikamız, çalışanın şirketimize aday olduğu günden başlayarak, firma için seçimi, işe başlaması, çalışması ve bunu müteakiben ayrılmasına kadar devam eder. Amaç; firma ile çalışan arasında iyi bağlar oluşturarak çalışanın işletme kültürüne uyum sağlamasında yardımcı olmak; işveren ve çalışanlar arasındaki güveni tesis ederek firma çalışanlarının yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergilemelerine imkan vermektir.

Tekstil Terbiye Sektöründe liderliği hedefleyen firmamız, hizmet kalitesini yükseltmenin nitelikli elemanlarla gerçekleşeceğini bilmekte ve bu amaca ulaşmak için disiplinli ve yoğun eğitim süreçlerinden geçmiş, insan ilişkilerine önem veren, takım çalışmasına uyum sağlayabilecek, sürekli gelişime açık, dinamik bir personel yapısıyla ulaşılacağına inanmaktadır.

İşe Alma Süreci: İş başvuru formu doldurduktan sonra ön elemeye tabi tutulur. Mülakat için seçilen adaylar aranır ve randevu verilir. Mülakatı geçen adaylar işe alınır. Doldurulan formlar veri tabanında saklanır, gelecekte oluşabilecek çalışan talebinde, önce bu formlara öncelik verilir.

Performans Değerlendirme: Performans Değerlendirme Sistemimizde bireysel hedeflerin gerçekleşmesinin yanında kişisel-yönetsel özellikler, firmaya katkı gibi kriterler değerlendirilir. Performans Değerlendirmesi birey, bölüm, grup ve kurum performansı bazında yapılmaktadır.

Eğitim Programları: Firma gelişimini sağlamanın en önemli yolunun; eğitim grupları oluşturarak, firma içi ve firma dışı kaynaklardan yararlanarak ,eğitim programlarından geçtiğini bilen firmamız, "Learning Organisation" olma yolunda ilerlemektedir.

Firmamız devamlı değişen sistem içinde çalışanlarını ve hizmet verdiği tüm çevresini geliştirmeyi hedeflediğinden her ay öncelikle ihtiyaç duyduğumuz bir eğitim programı almaya karar vermiş ve şimdiye kadar belirlediği amacına ulaşmıştır.

Ücret Politikası: Sosyal adalet ücret politikamızı oluşturmamızda en önemli kavramdır. Ücret yönetiminde ilkemiz yüksek performansı ve başarıyı ödüllendirmektir. Bu amaçla yıllık olarak yapılan Performans Değerlendirmesine göre üstün başarı gösteren çalışanlarımız performans zammı ile ödüllendirilmektedir.

Ücret artışları yılda bir kez Ocak ayında ülkenin ekonomik koşulları, sektör ortalamaları ve çalışanların performansı gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Kariyer Yönetimi: Kendi elemanlarımızı yetiştirmeyi ve yönetici kademelerine taşımayı ilke edindik. Bu amaçla hızlı gelişim ve değişimlerimize ayak uydurabilecek, firmamız hedeflerini kendi hedefleri olarak benimseyen kişileri bünyemize dahil etmekteyiz. Firmamızda fırsat eşitliği vardır.Hiçbir çalışan diğerine göre farklı imtiyazlara sahip değildir.

Bizimle çalışmak isterseniz eğer özgeçmiş bilgilerinizi ( cv ) info@ordutekstil.com.tr adresine gönderiniz.